Obavijest korisnicima učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/akademskoj 2023./2024. godini

Mole se učenici i studenti koji su bili korisnici učeničkih/studentskih stipendija  u školskoj/akademskoj 2023./2024. da su sukladno Pravilniku  o  dodjeli  stipendija  i  jednokratnih  potpora učenicima  srednjih  škola  i  studentima s područja općine Hum na Sutli  (Službeni  glasnik  Krapinsko-zagorske županije 41/22) dužni do 1. listopada 2024. godine dostaviti potvrdu o završetku školske/akademske 2023./2024. godine.

Istu mogu dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Hum na Sutli, Hum na Sutli 175 ili putem e-maila: pisarnica@humnasutli.hr

vrh stranice