Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš izgradnje nove državne ceste DC233 Hum na Sutli (DC206) - Mali Tabor (DC229), Krapinsko-zagorska županija

12.03.2021.

pdf Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš izgradnje nove državne ceste DC233 Hum na Sutli  (DC206) - Mali Tabor (DC229), Krapinsko-zagorska županija  

 

Javna rasprava i javni uvid u trajanju od tideset dana (30) provoditi će se od 23.03. do 22.04.2021. godine u službenim prostorijama Općine Hum na Sutli, svaki radni dan u vremenu od 8,00 do 14,00 sati. 

Javno izlaganje održati će se 20.04.2021. u 13,00 sati u prostoriji /velika dvorana/ Općine Hum na Sutli. 

vrh stranice