Obavijest udrugama koje su s Općinom Hum na Sutli u 2019. godini sklopile ugovor o financiranju programa ili projekata iz proračuna Općine

12.02.2020.

O B A V I J E S T
udrugama koje su s Općinom Hum na Sutli u 2019. godini sklopile ugovor o financiranju programa ili projekata iz proračuna Općine

Udruge koje su sukladno provedenom Javnom natječaju za financiranje programa ili projekata udruga sa Općinom Hum na Sutli sklopile Ugovor o sufinanciranju programa/projekta/manifestacije/građanske inicijative udruga građana koje djeluju na području općine Hum na Sutli iz Proračuna Općine Hum na Sutli za 2019. godinu dužne su, sukladno navedenom ugovoru, a s ciljem kontrole namjenskog korištenja sredstava Općini dostaviti Izvještaj o provedbi programa/projekta na sljedećim obrascima:

Opisni izvještaj provedbe programa/projekta
Financijski izvještaj provedbe programa/projekta
Priloge:
Za bezgotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na korisnika te pripadajuće bankovne izvode
Za gotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na korisnika, preslike isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvješća, ostalu dokumentaciju: dokumente na temelju kojih su obavljena plaćanja (ugovori, sporazumi, obračuni honorara) i sl.

Traženo molimo dostaviti u tiskanom obliku do 02. ožujka 2020. godine.

 
kopija-pror-pot-na-webuwq.xls obrazac
vrh stranice