Obavijest udrugama o obvezi dostave PROR-POT obrasca

17.01.2023.

Obavještavamo sve neprofitne organizacije koje su tijekom 2022. godine primile sredstva za svoje aktivnosti iz Proračuna Općine Hum na Sutli, temeljem javnog natječaja za udruge ili na drugi način, da su sukladno čl. 14. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN 31/15, 67/17, 115/18, 21/21), obveznici dostave „Izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava“ na obrascu „PROR-POT“. Potpisan i ovjeren obrazac dostavlja se na adresu OPĆINA HUM NA SUTLI, Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli   najkasnije do 1. ožujka 2023. godine.

xls obrazac PROR-POT

vrh stranice