Obavijest: Zakon o zaštiti životinja

13.04.2018.

Dana 26. listopada 2017.g. stupio je na snagu Zakon o zaštiti životinja, („Narodne novine“ br. 102/17). U skladu sa navedenim Zakonom dužni ste postupati kako slijedi:

• Kućnim ljubimcima moraju se osigurati uvjeti držanja u skladu s njihovim potrebama.
• Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcima na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, posebice djece te životinja.
• Zabranjeno je kretanje kućnih ljubimaca na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i životinja.
• Zabranjeno je držati pse stalno vezane ili ih držati u prostorima za odvojeno držanje pasa bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora.
• Vlasnici kućnih ljubimaca moraju osigurati kontrolu razmnožavanja životinja pod njihovim nadzorom.
• Vlasnici kućnih ljubimaca moraju zbrinuti mladunčad vlastitih kućnih ljubimaca.
• Ako vlasnici kućnih ljubimaca sami ne žele zbrinuti mladunčad kućnih ljubimaca, snose troškove njihova zbrinjavanja, a u slučaju pasa i troškove njihove trajne sterilizacije.
• Ako vlasnici kućnih ljubimaca ne zbrinjavaju mladunčad kućnih ljubimaca, veterinarski inspektor po utvrđivanju napuštanja mladunčadi vlastitog kućnog ljubimca, vlasniku može odrediti mjeru trajne sterilizacije kućnog ljubimca, a na trošak vlasnika.
• Vlasnik kućnog ljubimca mora odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na držanje i kretanje kućnog ljubimca osigurati da životinja nije opasna za okolinu
 
pdf Zakonske obaveze - informativni letak
vrh stranice