Odluka o izboru za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Hum na Sutli

22.11.2021.

U Savjet mladih Općine Hum na Sutli, izabrani su: 

1. Lucija Škrnički, član

    Selena Škrnički, zamjenik člana

2. Marko Boršić, član

    Sara Lugarić, zamjenik člana

3. Mario Menjački, član

    Kristijan Javorić, zamjenik člana

4. Matija Stuhne, član

    Sara Barukčić, zamjenik člana

                                                                                                                                                                                   5. Kristina Šeligo, član

                                                                                                                                                                                        Kristina Kanić, zamjenik člana

                                                                                                                                                                        pdf Odluka o izboru za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Hum na Sutli 

vrh stranice