Odluka o odabiru: Izrada pješačke staze i oborinske odvodnje uz Ž2095

26.10.2022.

pdf Odluka o odabiru

pdf Poziv za dostavu ponude

xls troškovnik

doc ponudbeni list

Ponude treba dostaviti najkasnije do 21. listopada 2022. godine do 15,00 sati na adresu Naručitelja: Općina Hum na Sutli, Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli. Otvaranje ponuda održat će se dana 21. listopada 2022. godine u 15,00 sati na adresi Naručitelja: Općina Hum na Sutli, Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli. Otvaranje ponuda nije javno.

vrh stranice