Odluka Stožera CZ Općine Hum na Sutli - dopuna 19.10.2020.

21.10.2020.

Na temelju članka 21. Zakona o sustavu civilne zaštite, („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18.), Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite ( „Narodne novine“ broj 126/19 i 17/20 ) i članka 47. Statuta Općine Hum na Sutli ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 11/13 i 7/18), Stožer civilne zaštite Općine Hum na Sutli  dana  19. listopada 2020. godine, donio je

ODLUKU

o dopuni Odluke

u cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području općine Hum na Sutli

 

Dopunjuje se Odluka u cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području općine Hum na Sutli Stožera Civilne zaštite Općine Hum na Sutli KLASA: 810-06/20-01/2 URBROJ:  2214/02-03-20-14 od  15. listopada 2020. godine s novom alinejom koja glasi:

„ - zabranjuje do daljnjega svako iznajmljivanje i drugo  nenamjensko  i nepotrebno 

korištenje društvenih domova i objekata u  vlasništvu općine i u vlasništvu udruga općine Hum na Sutli za sva okupljanja, osim korištenje vatrogasnih domova i spremišta za obavljanje osnovne vatrogasne
 djelatnosti i vatrogasnih dežurstva uz pridržavanje epidemioloških  mjera

-          Ograničava se broj prisutnih do 50 osoba za sva vjerska okupljanja “.

    NAČELNIK STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE HUM NA SUTLI

Marijan Čuček

 

 

vrh stranice