Oglas za upis djece u dječji vrtić 2018.-2019.

09.05.2018.

Dječji vrtić Balončica Hum na Sutli, prema Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga objavljuje oglas za upis djece u dječji vrtić za pedagošku godinu 2018./2019.

Prijave za upis djece u dječji vrtić za pedagošku godinu 2018./2019. primaju se od 10.5. do 30.5.2018. godine.

Obrazac Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Balončica s uputama možete preuzeti s web stranice dječjeg vrtića: www.djecji-vrtic-baloncica.hr ili u dječjem vrtiću.

U slučaju kada vrtić primi više zahtjeva roditelja za smještaj djece nego što su njegovi kapaciteti, prednost pri upisu ostvaruje se prema Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Balončica Hum na Sutli.
Djeca s područja drugih općina i gradova mogu se upisati u Dječji vrtić Balončicu samo ako nije popunjen kapacitet vrtića, uz plaćanje pune ekonomske cijene Dječjeg vrtića Balončica ili potvrdu matične općine ili grada o sufinanciranju.

Sve potrebne informacije vezane uz upis djeteta možete dobiti u dječjem vrtiću ili na tel: 049 341 143

Adresa: Dječji vrtić Balončica, Hum na Sutli bb,
49 231 Hum na Sutli

Rok za podnošenje prijava je zaključno s 30.5.2018. godine.


Rezultati će biti objavljeni na oglasnoj ploči vrtića u roku 15 dana od krajnjeg roka podnošenja prijava.
vrh stranice