Potpisan ugovor sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

25.05.2018.

Dana 16. svibnja 2018. potpisan je ugovor o sufinanciranju projekata prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice i Programu podrške regionalnom razvoju.

Općina Hum na Sutli kandidirala je projekt – nastavak izgradnje nogostupa uz državnu cestu DC – 229 u dužini od cca 350 metara u naselju Prišlin. Prema projektu i troškovniku predviđen iznos troška biti će cca 650.000,00 kuna. MRRFEU sufinancirat će navedeni projekt sa 300.000,00 kuna.

vrh stranice