Potpisan ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste D207 (Lupinjak)-Klenovec Humski-Taborsko-D206 (Hum na Sutli)

02.11.2018.

REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH NERAZVRSTANIH CESTA
NA PODRUČJU OPĆINE HUM NA SUTLIOpćinski načelnik Zvonko Jutriša, dipl.ing.stroj. potpisao je 31. listopada 2018. godine s izvođačem radova MB-Transgradnja d.o.o. ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste duljine 5,5 kilometara, na potezu od D207 (Lupinjak) – Klenovec Humski – Taborsko – D206 (Hum na Sutli) te ugovor za provedbu stručnog nadzora nad rekonstrukcijom predmetne dionice sa projektnim uredom Hršak & Hršak d.o.o..
Projekt se provodi temeljem Ugovora o financiranju sklopljenim sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kroz Mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020, Podmjera 7.2 „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacija 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.
Sukladno predmetnom ugovoru Općini Hum na Sutli odobren je najviši iznos potpore koji iznosi 7.506.800,00 kuna. Od ukupno odobrenog iznosa potpore iz proračuna Europske unije financira se 85%, a iz proračuna Republike Hrvatske 15% odobrenog iznosa.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.133.130,00 kuna, od čega Općina Hum na Sutli snosi troškove u vrijednosti od 1.626.330,00 kuna.

U postupku javne nabave za izvođenje radova rekonstrukcije nerazvrstane ceste zaprimljene su dvije ponude. Tvrtka COLAS Hrvatska d.d. iz Varaždina dostavila je ponudu na iznos od 11.687.883,83 kuna, a tvrtka MB-TRANSGRADNJA d.o.o. iz Krapine ponudu na iznos od 8.498.674,38 kuna. Na temelju provedenog postupka javne nabave pristupilo se potpisivanju ugovora sa ponuditeljem koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, odnosno sa tvrtkom MB-TRANSGRADNJA d.o.o. Poslove stručnog nadzora provodit će tvrtka koja je izradila i projektnu dokumentaciju, odnosno projektni ured Hršak & Hršak d.o.o.
Razdoblje provedbe ulaganja je najduže 24 mjeseca od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava koju izdaje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

vrh stranice