Potpisan Ugovor za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

21.08.2018.

Općina Hum na Sutli potpisala Ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Općinski načelnik u ime Općine Hum na Sutli potpisao je s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u vrijednosti od 1.455.774,45 kn.

Nabavit će se ukupno 2565 spremnika za papir/karton, staklo, plastika, biootpad, tekstil i komposteri u cilju da se smanji količina otpada koja se odlaže na odlagalište.
Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sufinancirat će kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020.“ u visini od 85%, dok će 15% sredstava osigurati Općina Hum na Sutli u svojem proračunu.
vrh stranice