Potpisani Ugovori o sufinanciranju programa civilnih udruga

01.04.2019.

Potpisani Ugovori o sufinanciranju programa civilnih udruga

Nakon završene obrade prijava na Javni poziv za ostvarivanje potpora udruga koje djeluju na području općine Hum na Sutli, dana 29. ožujka 2019. godine u uredu načelnika potpisani su Ugovori o sufinanciranju. U traženom roku dokumentaciju su uredno predale dvadeset i četiri udruge s područja općine Hum na Sutli.
Ugovorima je predviđeno sufinanciranje programi/projekti/manifestacije/građanske inicijative udruga građana koje djeluju na području općine Hum na Sutli.
Financijska sredstva potpore ostvariti će tijekom godine: NOGOMETNI KLUB STRAŽA (170.000,00 kuna), KUD RIKARD JORGOVANIĆ (150.000,00 kuna), ŠAHOVSKI KLUB STRAŽA (30.000,00 kuna), HUMSKA UDRUGA MLADIH (30.000,00 kuna), ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA KLEN (5.000,00 kuna), KUBURAŠKO DRUŠTVO TABORSKA KUBURA (8.000,00 kuna), UDRUGA VINOGRADARA I PODRUMARA HUMSKA KAPLJICA (10.000,00 kuna), DRUŠTVO NAŠA DJECA STRAŽA (8.000,00 kuna), LOVAČKA UDRUGA SRNDAĆ (10.000,00 KUNA), LIMENA GLAZBA VETROPACK STRAŽA (10.000,00 kuna), TENISKI KLUB SV. PETAR PRIŠLIN (6.000,00 kuna), ŠPORTSKO KUBURAŠKO DRUŠTVO SV. PETAR BREZNO (14.000,00 kuna), PIKADO KLUB SCORPION (5.000,00 kuna), ŠPORTSKO-KULTURNA UDRUGA GUSTAV KRKLEC (6.000,00 kuna), KUBURAŠKO DRUŠTVO SV.VID KLENOVEC (8.000,00 kuna), ŠPORTSKO REKREATIVNA UDRUGA MRZLI ZDENEC (5.000,00 kuna), OKLA VIDEŽ (6.000,00 kuna), ŠPORTSKO REKREACIONI CENTAR SV. VID KLENOVEC (3.000,00 kuna) , UDRUGA UMIROVLJENIKA HUM NA SUTLI (12.000,00 kuna), ŠPORTSKO KUBURAŠKO DRUŠTVO SV. PAVAO PRIŠLIN (8.000,00 kuna), ŠPORTSKO KULTURNO DRUŠTVO VRBIŠNICA (3.000,00 kuna), DRUŠTVO HRVATSKA ŽENA (2.000,00 kuna), UDRUGA PČELARA HUMSKA PČELA (5.000,00 kuna) i UDRUGA ŽENA HUMSKO SRCE (5.000,00 kuna).

vrh stranice