Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti po Javnom natječaju za imenovanje Pročelnika/Pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hum na Sutli

30.01.2024.

pdf Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

pdf JAVNI NATJEČAJ za imenovanje PROČELNIKA / PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE HUM NA SUTLI 1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjesecahttps://narodne-novine.nn.hr/eli/oglasni/2024/4/8368585/pdf

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Hum na Sutli, Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli  s naznakom „Javni natječaj za imenovanje pročelnika / pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hum na Sutli Kandidati će o rezultatima Natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

pdf ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme - imenovanje pročelnika

pdf podaci o opisu poslova, podaci o plaći, obavljanju provjere znanja, izvori za pripremanje i pravila testiranja za radno mjesto –„ „Pročelnik/ca jedinstvenog upravnog odjela Općine Hum na Sutli“, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hum na Sutli


vrh stranice