Rang liste - odluka o dodijeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja općine Hum na Sutli u škol./akadem. godini 2022./2023.

27.12.2022.

pdf rang lista učeničkih stipendija

pdf rang lista studentskih stipendija

pdfNATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja općine Hum na Sutli u škol./akadem. godini 2022./2023.

 Prijave, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se osobno ili poštom na adresu: OPĆINA HUM NA SUTLI,  Komisija  za  dodjelu  učeničkih i studentskih pripomoći, Hum na Sutli 175, 49231 HUM NA SUTLI,  u  zatvorenoj  omotnici  s naznakom „Natječaj za dodjelu stipendija 2022/2023.“, u roku od 15 dana od objave Natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Općine Hum na Sutli, odnosno u periodu od 21. studenog do 7. prosinca 2022. godine

Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obrazac prijave na natječaj može se preuzeti na web stranicama Općine Hum na Sutli www.humnasutli.hr    te u  pisarnici na adresi Općina Hum na Sutli, Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli.

Podnositelj zahtjeva može podnijet zahtjev za dodjelu stipendija po jednoj kategoriji.

   

 pdf Obrazac I. kategorija - socijalni kriterij

 pdf Obrazac II. kategorija - uspješnost (nadarenost)

 pdf Obrazac III. kriterij - deficitarna zanimanja

 pdf izjava o članovima zajedničkog domaćinstva

 pdf izjava

 pdf privola

pdf Odluka o broju i visini učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku 2022./2023.

pdf Odluka o deficitarnim zanimanjima a školsku/akademsku 2022./2023.

pdf Pravilnik  o  dodjeli  stipendija  i  jednokratnih  potpora učenicima  srednjih  škola  i  studentima s područja općine Hum na Sutli  

 

 

vrh stranice