REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE (D–206) HUM NA SUTLI – PREGRADA

02.04.2021.

Poštovane Humčanke i Humčani

Ponukan već duže vrijeme pitanjima građana a vezano uz rekonstrukciju državne ceste D-206 Hum na Sutli-Pregrada odlučio sam vam podastrijeti nekoliko bitnih činjenica koje su doprinijele zaustavljanju radova na toj cesti.

Projekt temeljite rekonstrukcije navedene ceste pokrenut je još za vrijeme dok je ministar prometa bio gosp. Hajdaš Dončić. „Odrađena“ je projektna dokumentacija, te ishođena lokacijska dozvola za tzv. pojačano održavanje navedene ceste Hum na Sutli–Pregrada.

Radove je izvodila tvrtka „Zagorje gradnja“ u vlasništvu gosp. Rude Sekušaka.

Tijekom izvođenja radova nailazilo se na određene probleme vezano uz djelomične uzurpacije zemljišta, a za potrebe proširenja ceste i izgradnje nogostupa.

Moram naglasiti da je na tzv. humskom dijelu te ceste najveći dio problema imovinske naravi riješila Općina Hum na Sutli, a otkup ruševne zgrade na Gornjem Humu riješen je od strane  investitora Hrvatskih cesta. Na području Pregrade problema takove naravi bilo je više, a uz problem Petrak najveći je zasigurno problem Gajšak iz Kostela.

Kočnica svih daljnjih aktivnosti na dionici ceste Hum na Sutli – Pregrada jest slučaj u Kostelu, a vezan uz potraživanja gosp.  Gajšak Josipa, zbog štete koja je nastala na njegovoj kući i pomoćnom objektu, kao i sjedanje ukupnog terena oko njegove stambene zgrade.

Problem se pojavio prilikom iskopa terena za izgradnju potpornog zida uz državnu cestu. Došlo je do slijeganja terena , a što je rezultiralo određenim puknućima na objektima u vlasništvu gosp. Gajšaka.

Moram naglasiti da sam sugerirao gradonačelniku Pregrade Vešligaju da spor pokuša riješiti dogovorom, te sam u ime naše Općine ponudio i financijsku pomoć sve sa ciljem da se taj spor što prije okonča i riješiti na korektan način sa oštećenim. No odgovor gradonačelnika je bio da je to „stvar“ Hrvatskih cesta i neka ga oni rješavaju. Oštećenom nije preostalo drugo nego da angažira odvjetnika i sudske vještake te da svoje pravo i probleme riješi sudskim putem.

S obzirom da je pokrenut sudski spor dokument koji se zove Lokacijska dozvola je stavljen van snage, te je nemoguće od strane Hrvatskih cesta zatražiti izdavanje građevinske dozvole.

Bez građevinske dozvole ne mogu se izvoditi daljnji radovi na toj dionici ceste. Nažalost, to traje već više od 4 godine i veliko je pitanje kada će spor i biti riješen.

Prije rješenja tog spora, nažalost, prema mojim sadašnjim saznanjima nemamo nikakve šanse da se pokrenu ponovo radovi rekonstrukcije.

Žalim što je do spora došlo jer jedan dobar dio te ceste je na području naše Općine, a ne može se izdvojiti iz ukupnog projekta s obzirom da je Lokacijska dozvola izdana za cijelu dionicu i za sada nema mogućnosti fazne izgradnje. Buduća će građevinska dozvola biti također definirana kao jedinstveni projekt: Rekonstrukcije državne ceste D-206 Hum na Sutli–Pregrada.

Smatram da je bilo više razumijevanja i htjenja od  strane pregradskog čelništva da se taj problem mogao riješiti uz sudjelovanje izvođača radova, Grada Pregrade i Općine Hum na Sutli.

Također smatram da je još uvijek moguće povući tužbu od strane gospodina Gjšaka, ali gradonačelnik Pregrade bi morao pronaći način da se problem riješi nagodbom. Prema mojim saznanjima u razgovoru sa gosp. Gajšakom od prije nekoliko dana „odgovorni“ od strane Pregrade se nisu potrudili razgovarati na taj način.

Žao mi je što smo u toj situaciji i mi Humčani ispali „žrtve“ u pogledu daljnjih aktivnosti na rekonstrukciji te ceste.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Zvonko Jutriša, dipl.ing.stroj.   

 

vrh stranice