Strateške procjene utjecaja na okoliš

05.03.2018.

 
Strateške procjene utjecaja na okoliš plana gospodarenja otpadom općine Hum na Sutli za razdoblje od 2018. do 2022. godine

pdf Obrazac prilog II UREDBA SPO NN 3-17
pdf Dopis PGO OSPUO
pdf Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliša za PGO HUM NA SUTLI
pdf Plan gospodarenja početak 2018
pdf Smjernice
 
vrh stranice