Tematska sjednica općinskog vijeća

24.01.2018.

 
30. siječnja (utorak) 2018. godine s početkom u 16,00 sati u prostorijama općinske vijećnice u Humu na Sutli, Hum na Sutli 175 održati će se tematska sjednica općinskog vijeća Općine Hum na Sutli sa slijedećim dnevnim redom:

1. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika,
- Svečana prisega člana općinskog vijeća
2. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice općinskog vijeća Općine Hum na Sutli;
3. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Hum na Sutli – prijedlog;
4. Postupanje po Zakonu o održivom gospodarenju otapda:
a)Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Hum na Sutli – prijedloga;
b) Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja mješovitog i biorazgradivog komunalnog otpada – prijedlog;
c) Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada – prijedlog;
5. a) Izvješće o radu davatelj javne usluge gospodarenja otpadom za 2017. godinu,
b) Izvješće o radu upravitelja groblja i mrtvačnica za 2017. godinu,
c) Izvješće o radu dimnjačarskih poslova za 2017. godinu;
6. Pitanja i prijedlozi.

vrh stranice