Ugovor o gradnji prve dionice buduće državne ceste DC-233 Hum na Sutli – granični prijelaz Mali Tabor

01.07.2020.

Ugovor o gradnji prve dionice buduće državne ceste

DC-233 Hum na Sutli – granični prijelaz Mali Tabor

  

Dana 29.06.2020. – potpisan je Ugovor o gradnji prve dionice ceste u duljini od

  1.600 m na potezu od Stražaplastike do OMCO-Hrvatska između Hrvatskih cesta kao investitora i izvođača radova tvrtke COLAS iz Varaždina.

Riječ je o povijesnom događaju za Hum na Sutli s obzirom da je ideja, želja i stvarna potreba za izgradnjom navedene ceste postojala već više od 20 godina i bila je predmetom „obećanja“ mnogih dosadašnjih Vlada i ministara prometa i infrastrukture.

Na opće zadovoljstvo svih gospodarstvenika, kao vjerujem i općenito nas Humčana konačna je verzija ceste prihvaćena i potvrđena kao objektivna potreba gospodarstva , kao i građana koji žive u naselju Drajža . Potvrđeno je to i od strane premijera Vlade  Republike Hrvatske gospodina Plenkovića, te resornog ministra mora prometa i infrastrukture Olega Butkovića u 12. mjesecu 2017. godine prilikom njihove posjete općini Hum na Sutli.

Općina je do tada  bila izuzetno angažirana na izradi idejnih rješenja,  te izrade glavnog projekta , te smo tom prilikom prezentirali kompletan projekt ceste nazočnima.

Tom su susretu prisustvovali i vodeći gospodarstvenici naše Općine, te državni tajnik u ministarstvu gospodarstva Mario Antonić, kao i saborski zastupnik Žarko Tušek.

Nakon tako uspješnog dogovora i iskazane namjere od strane Vlade RH Općina kreće u poduzimanje  aktivnosti i radnji koje su prethodile dobivanju građevinske dozvole. U zadnjoj fazi rješavanja formalno pravnih stvari Općina Hum na Sutli je prema sporazumu sa Hrvatskim cestama „odradila“ kompletnu formalno-pravnu proceduru izvlaštenja, dok su Hrvatske ceste  obeštetile  vlasnike zemljišta na kojima će se graditi navedena državna cesta.

Potpisanim ugovorom definirano je uvođenje u posao tvrtke Colas (najkasnije unutar dva mjeseca), a predvidivi rok gradnje ceste je šest mjeseci.

Kompletan projekt je financijski poprilično zahtjevan.

Općina Hum na Sutli je u sve predradnje uključivo i građevinsku dozvolu, kao  i postupak izvlaštenja angažirala cca 800.000 kuna vlastitih sredstava, a Hrvatske ceste su isplatile preko 5 milijuna kuna obeštećenja za zemljište,  izgradnja  sa nadzorom ugovorena je na 12,5 milijuna kuna.

Moram posebno naglasiti dobru suradnju na dosadašnjoj realizaciji projekta našem Humčanu državnom tajniku Mariu Antoniću i saborskom zastupniku Žarku Tušeku.

Paralelno sa ovom dionicom od 1.600 metara intenzivno se provode radnje izvlaštenja za potrebe izgradnje rotora kod skretanje sa državne ceste prema Stražaplastici.

Sa izgradnjom rotora i spojne ceste ustvari će ova dionica nove državne ceste biti dugačka cca 2,0 kilometra.

Intenzivno se priprema dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole za drugu fazu ceste od cca 3,0 kilometra zaključno do graničnog prijelaza Mali Tabor.

Biti će to buduća suvremena prometnica ravničarskog karaktera dolinom Sutle, a koja će  u budućem vremenu omogućiti  jednu novu vizura Huma uz Sutlu, kao i otvaranje  novih mogućnosti razvoja u sklopu Sutlanskog jezera.

 

vrh stranice