JAVNI NATJEČAJ za dostavu prijedloga za dodjelu novčane nagrade učenicima i studentima s područja općine Hum na Sutli za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

25.10.2021.

Rok za podnošenje prijava na natječaj s propisanom dokumentacijom  je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja,  odnosno zaključno s danom 11. studenog 2021. godine na adresu isključivo preporučenom pošiljkom:

Općina Hum na Sutli

 Jedinstveni upravni odjel

„prijedloga za dodjelu novčane nagrade  učenicima i studentima“

Hum na Sutli 175

49231 Hum na Sutli

Razmatrati će se samo potpuni prijavni obrasci s kompletnom navedenom  dokumentacijom koji sadrže sve elemente propisane natječajem.

pdf Javni natječaj

doc Prijavni obrazac za studente

doc Priijavi obrazac za učenike

vrh stranice