JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Općine Hum na Sutli

08.02.2021.

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Općine Hum na Sutli

 

Objavljuje se javni poziv za dodjelu priznanja Općine Hum na Sutli, podaci o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz prijedlog i rokovi za podnošenje prijedloga.

 

Članom 10.Statuta Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 11/13,  7/18, 10/20) utvrđena su slijedeće vrste priznanja:

 

Počasni građanin Općine Hum na Sutli

Počasni građaninom Općine može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države koji svojim radom, znanstvenim i političkim djelovanjem značajno pridonosi napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije,mira u svijetu i napretka čovječanstva.

Počasnim građaninom Općine ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine.

 

nagrada za životno djelo

Nagrada za životno djelo Općine Hum na Sutli dodjeljuje se fizičkim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenje gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti posebno značajnih za Općinu, kada se ocjeni da je određena osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u životno djelo i time postigla neponovljiv rezultat na određenom području.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku priznanja i novčanog iznosa kojeg određuje Općinsko vijeće posebnom odlukom.

 

priznanja Općine Hum na Sutli

Priznanja Općine Hum na Sutli dodjeljuje se fizičkim osobama za osobite zasluge u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti od posebnog značaja za Općinu u prethodnom razdoblju.

 

plaketa Općine Hum na Sutli

Plaketa Općine Hum na Sutli dodjeljuje se pravnim osobama za osobit doprinos razvoju gospodarstva i unapređenju djelatnosti značajnih za Općinu Hum na Sutli.

 

Kriteriji za dodjelu priznanja su slijedeći:

a)                  za pojedince:

·                    da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim,stručnim,umjetničkim,pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitka pojedinih područja odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi tih područja,

·                    da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.

 

b)                 za pravne osobe:

·                    da su ostvarile izuzetne i poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarstvu ili društvenom razvitku Republike Hrvatske, Županije Krapinsko-zagorske i Općine Hum na Sutli kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Republike Hrvatske, Županije Krapinsko-zagorske i Općine Hum na Sutli.

 

Prijedlog za dodjelu priznanja mora biti pismeno obrazložen i sadržavati:

1. za pojedince  - vrstu priznanja za koju se kandidat predlaže,životopis kandidata,tijek njegovog rada i ostvarenih rezultata,temeljito obrazloženje razloga predlaganja,

2. za pravne osobe – vrstu priznanja za koju se pravna osoba, osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada, temeljito obrazloženje razloga predlaganja.

Prijedlog za dodjelu priznanja može se dati i posmrtno.

Tijekom jedne godine istoj pravnoj osobi ili pojedincu za iste zasluge može se dodijeliti samo jedno priznanje Općine.

Nagrada za životno djelo može se istoj osobi dodijeliti samo jedanput.

Za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja ovlašteni su: općinski načelnik, članovi općinskog vijeća, radna tijela općinskog vijeća, trgovačka društva ,ustanove, građani i udruge građana, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe.

 

Općina Hum na Sutli poziva ovlaštene predlagače da, sukladno naprijed navedenim kriterijima, dostave prijedloge za dodjelu priznanja Općine od 08. do 25. veljače 2021. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.

 

Prijedloge molimo dostaviti na adresu: OPĆINA HUM NA SUTLI, Hum na Sutli 175, 49231 HUM NA SUTLI – s naznakom “prijedlog za dodjelu priznanja“.

 

OPĆINA HUM NA SUTLI

OPĆINSKI NAČELNIK

Zvonko Jutriša, dipl.ing.stroj.

 

 

 

 


vrh stranice