JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o proračunu Općine Hum na Sutli za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

16.11.2021.

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Odluke o proračunu Općine Hum na Sutli za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

 

Savjetovanje traje od 16. studenog do 30. studenog 2021. godine. 

 Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 30. studenog 2021. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o proračunu Općine Hum na Sutli za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu za koje je savjetovanje u tijeku na  elektroničku adresu: pisarnica@humnasutli.hr  ili na adresu Općina Hum na Sutli, Jedinstveni upravni odjel, Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli, u otvorenom roku uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji se nalazi uz ovaj poziv. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

Nacrt prijedloga Odluke o proračunu Općine Hum na Sutli za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu koji se nalazi u nastavku ovog poziva predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

 

pdf Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o proračunu Općine Hum na Sutli za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu 

doc Obrazac

docx obrazloženje prijedloga proračuna Općine Hum na Sutli 2022.-2024.

doc Prijedlog proračuna Općine Hum na Sutli 2022.-2024.

pptx Vodič za građane uz prijedlog proračuna Općine Hum na Sutli 2022.-2024.

 

 

vrh stranice