Konstituiran Savjet mladih Općine Hum na Sutli

02.07.2018.

Na temelju članka 11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Hum na Sutli («Službeni glasnik Krapinskom zagorske županije » broj 40/17) , predsjednik općinskog vijeća Općine Hum na Sutli sazvao je za 28. lipnja 2018. godine konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih. Za predsjednika Savjeta mladih Općine Hum na Sutli jednoglasno je izabran Mario Lipnjak iz Druškovca Humskog 15.

Savjet mladih Općine Hum na Sutli broji 5 članova, koji se biraju na vrijeme od tri godine. U Savjet mladih Općine Hum na Sutli mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Hum na Sutli za koju se osniva Savjet mladih, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Hum na Sutli koja promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini i osniva se s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Hum na Sutli te njihovo informiranje i savjetovanje.
vrh stranice