Obavezno uklanjanje ambrozije

11.08.2020.

 OBVEZNO UKLANJANJE AMBROZIJE

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva izdalo je Naredbu o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije NN br. 72/07)

Stoga Općina Hum na Sutli poziva sve građane da se odazovu akciji uklanjanja ambrozije. 

Obavještavaju se:

vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, ovlaštenici upravljanja vodotocima i kanalima te površinama uz vodotoke i kanale, ovlaštenici upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice i željezničke pruge, ovlaštenici upravljanja parkovima i drugim javnim zelenim površinama da su temeljem Naredbe o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (NN br. 72/07) d u ž n i tijekom vegetacijske sezone tekuće godine, u više navrata, na svojim površinama (uključujući i rubove parcela, šuma i poljskih putova) provoditi mjere uklanjanja ambrozije.

Mjere uklanjanja ambrozije su:

-    agrotehničke: pridržavanje plodoreda, obrada tla, pravovremena sjetva i gnojidba kulture, višekratno prašenje strništa i neobrađene (nezasijane) poljoprivredne površine;

-    mehaničke: međuredna kultivacija, okopavanje, plijevljenje i pročupavanje izbjeglih biljaka, redovita (višekratna) košnja, priječenje prašenja i plodonošenja biljaka;

-    kemijske: uporaba učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj za suzbijanje ambrozije, a u skladu s uputom za primjenu koja je priložena uz sredstvo.

 

Obveznici uklanjanja korova sami snose troškove mjera uklanjanja i uništavanja ambrozije.

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provodi poljoprivredna i šumarska inspekcije, te komunalni redar.

Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu novčana kazna za prekršaj prave osobe iznosi od 1.500,00 do 17.000,00 kuna, a fizička osoba koja ne sprečava zakorovljenost može se kazniti globom u iznosu od 200,00 kn  temeljem Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu (Službeni glasnik KZŽ/ broj 28/09.) 

Upozoravamo  na izuzetno veliku štetnost po zdravlje tog korova kojeg zbog otpornosti još nazivaju partizanka ili limundžika. Kraj kolovoza je i najžešći cvat korova ambrozije.

Prema službenim podacima u Hrvatskoj je na ambroziju alergično 55000 osoba.
Ambrozija(Ambrosia artemisiifolia, Ambrosia elatior),pelinolisni limundžik, u narodu poznata i kao partizanka i Krausova trava
Ambrozija biljka porijeklom iz Sjeverne Amerike čije je sjeme doneseno u Europu transportima pšenice 1863 godine. U Hrvatskoj se pojavljuje 1940 godine.
Ambrozija je rasprostranjena u većini europskih zemalja. U Hrvatskoj je najviše ima na prostoru između Save i Drave, ali se širi i uz morsku obalu ( Zadar, Istra, ušće Neretve).

Osobine biljke:
Ambrozija je jednogodišnja biljka koja doseže visinu do 150 cm. Stabljika je uspravna, razgranata i obrasla dlačicama. Listovi su najčešće nasuprotno smješteni na stabljici, jajolikog su oblika,dlakavi te višestruko perasto razdijeljeni. U našim krajevima ovisno o klimatskim uvjetima, biljka niče sredinom travnja a cvatnja joj započinje sredinom srpnja i traje sve do početka prvih mrazeva. Cvjetovi su na biljci skupljeni u duge grozdaste cvati na vrhu stabljike i granama. Biljka se oprašuje vjetrom. Proizvodi ogromne količine peludnih zrnaca. Zakorovljuje sve okopavinske kulture a naročito kukuruz, soju, suncokret, duhan šećernu repu, krumpir i povrtnice. Raste uz putove, kanale, željezničke pruge, nasipe i na neobrađenim poljoprivrednim zemljištima, napuštenim gradilištima, parkovima i vrtovima. Koncentracija do 30 zrnaca peludi u 1 m3 zraka može izazvati alergijsku reakciju.
Alergije :
su najčešće na cvjetni prah (pelud) biljaka. Javljaju se tijekom godine u tri vremenska razdoblja:
-sezona drveća ( od veljače do svibnja)
-sezona trava ( od svibnja do srpnja)
-sezona korova ( od srpnja do rujna)
Blage zime bez snijega, suha proljeća i vruća ljeta bez padalina koje bi pročistile atmosferu, povećavaju koncentraciju peludi u zraku i opasnost od pojave alergijskih reakcija. Najveći broj ljudi je osjetljiv na pelud korova.

 Najdjelotvornije je:
-plijeviti mlade biljke u proljeće
-redovito okopavati posađene kulture
-učestalo kositi travnjake i neobradive površine
-plitko oranje
-redovito rabiti herbicide ( isključivo u nazočnosti stručnjaka)

 

udruzimo-snage-u-suzbijanju-ambrozije.pdf

vrh stranice