Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru općinskog načelnika Općine Hum na Sutli 2021.

09.08.2021.

pdf Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru općinskog načelnika Općine Hum na Sutli 2021.
vrh stranice