Obavijest roditeljima – korisnicima usluga Dječjeg vrtića „Balončica“

16.04.2020.

Obavijest o podmirenju troškova proizašlih iz obavljanja osnovne djelatnosti dječjeg vrtića „ Balončica „                     

Kako je od strane Općine Hum na Sutli donijeta  Odluka o privremenom prestanku rada dječjeg vrtića „Balončica„ Hum na Sutli, te  od strane općinskog vijeća  Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja usluge dječjeg vrtića „Balončica„.

Obavještavamo Vas,  da za  svi roditelji/skrbnici – korisnici usluga Dječjeg vrtića „Balončica“   s područja općine Hum na Sutli s prebivalištem na području općine Hum na Sutli neće plaćati usluge Dječjeg vrtića za mjesec travanj 2020. godine

Iznos sudjelovanja roditelja/skrbnika- korisnika usluga Dječjeg vrtića  „Balončica„ namiriti će se iz Proračuna Općine Hum na Sutli.

Zvonko Jutriša, dipl.ing.stroj - općinski načelnik

vrh stranice