Odluka o dodijeli bespovratnih sredstava za 2021. mladim obiteljima

31.08.2022.

pdf Odluka o dodijeli bespovratnih sredstava za 2021. godinu

pdf JAVNI POZIV mladim obiteljima na podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Huma na Sutli za 2021. godinu

docx obrazac 2

docx obrazac 3

docx obrazac 4

docx obrazac 5

docx obrazac M2

docx obrazac M3

pdf Odluka o mjerama za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Hum na Sutli

pdf Kriteriji za ocjenu prijava po Javnom pozivu o mjerama za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Hum na Sutli

 

Ovim javnim pozivom dodijeliti će se četiri (4) financijske pomoći

Podnošenje zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom na ovaj javni poziv moguće od 4. srpnja  2022. godine te zaključno sa danom  8. kolovozom  2022. godine.

Zahtjevi se podnose u pisanom obliku na propisanim obrascima na adresu: „ Općina Hum na Sutli, Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli – Povjerenstvo za ocjenu pristiglih prijava po javnom pozivu  -Subvencija za mlade obitelji“.

Svi obrasci su dostupni na službenoj stranici Općine Hum na Sutli www.humnasutli.hr ili u pisarnici Općine Hum na Sutli – Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli.

Nepotpuni, nerazumljivi i nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati. 

  

 

 

vrh stranice