Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova općinskog vijeća Općine Hum na Sutli

09.08.2021.

pdf Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova općinskog vijeća Općine Hum na Sutli  
vrh stranice