Plan prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

07.03.2018.

 
pdf Plan prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Hum na Sutli za 2018. godinu
vrh stranice