Postupak prijema građana / stranaka u vremenu epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom

15.10.2020.

Postupak prijema građana/stranaka u vremenu epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom

 

 Zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom COVID-19, Općina Hum na Sutli će obavljati neposredni rad s građanima/strankama samo uz prethodnu najavu elektroničkom poštom na e-adresu pisarnica@humnasutli.hr  ili telefonskim putem na broj 049/382-382 pod uvjetom da zahtjev stranke nije moguće riješiti bez prisutnosti iste.

 Obavještavamo građane da se uplate naknada (komunalna naknada, otplata stanova,) neće  vršiti na blagajni Općine Hum na Sutli. 

 Stranke su se dužne pridržavati preporučenih epidemioloških mjera: 

 - Fizička distanca – između službenika i stranke u zatvorenom prostoru obvezno je održavati fizičku udaljenost od 2 (dva) metra.

 - Maska za lice – u zatvorenom prostoru i službenik i stranke obvezni su nositi maske za lice.

 Hvala

 OPĆINA HUM NA SUTLI

vrh stranice