Odluka Stožera CZ Općine Hum na Sutli

16.10.2020.

                Na temelju članka 21. Zakona o sustavu civilne zaštite, („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18.), Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite ( „Narodne novine“ broj 126/19 i 17/20 ) i članka 47. Statuta Općine Hum na Sutli ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 11/13 i 7/18), Stožer civilne zaštite Općine Hum na Sutli  dana  15. listopada 2020. godine, donio je

ODLUKU

u cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području općine Hum na Sutli

U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Općine Hum na Sutli, a prema preporukama Zavoda za javno zdravstvo i uputama Stožera civilne zaštite RH, te Stožera civilne zaštite Općine Hum na Sutli daju se sljedeće obavijesti i preporuke:

-    Na području Općine Hum na Sutli  do daljnjega se odgađaju sva okupljanja stanovništva na otvorenom i zatvorenom prostoru u organizaciji Općine Hum na Sutli, Turističke zajednice Općine Hum na Sutli i proračunskih korisnika Općine Hum na Sutli;

Obustavlja se korištenje prostora u vlasništvu Općine Hum na Sutli: vijećnica i svi drugi prostori i dvorane koje su do sada koristile udruge s područja Općine Hum na Sutli za svoje programe i razne manifestacije;

Prestaju važiti sva izdana odobrenja za povremeno/privremeno korištenje prostora u vlasništvu Općine Hum na Sutli  u razdoblju od 19. listopada 2020. godine do daljnjega;

Službenici Upravnog odjela Općine Hum na Sutli radit će prema uobičajenom rasporedu, ali se ograničava rad sa strankama na način da će se uglavnom  komunikacija vršiti putem telefona na broj 049/382 382  ili putem e-maila: pisarnica@humnasutli.hr

Poduzećima:  Humkom d.o.o. (www.humkom.hr) , Humvio d.o.o. (www.humvio.hr)  i Humplin d.o.o. (www.humplin.hr) daje se naputak da se komunikacija sa strankama, odnosno korisnicima usluga vrše putem telefona ili putem e-maila;

Komunalno poduzeće Humkom d.o.o. treba uspostaviti  posebne mjere koje se odnose na posljednje ispraćaje pokojnika na grobljima kojima upravlja Humkom d.o.o.,  na način da se pogrebi i ispraćaji održavaju  isključivo u krugu uže rodbine;

Opća preporuka za sve građane na radnim mjestima i izvan njih da su se  dužni  pridržavati preporučenih higijenskih mjera i mjera opreza, izbjegavati bliske kontakte s osobama koje imaju respiratorne simptome, održavati higijenu okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije radnih površina i predmeta, provjetravanja radnog prostora te isto savjetovati građanima/strankama s kojima su u komunikaciji;

Ova odluka primjenjuje se od 19. listopada 2020. do daljnjeg.

 

APELIRAMO na građane da budu maksimalno savjesni i odgovorni u cvilju zaštite zdravlja

NAČELNIK STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE HUM NA SUTLI

Marijan Čuček 

 Odluka

vrh stranice