Potpisani Ugovori o sufinanciranju programa civilnih udruga

13.03.2018.

Nakon završene obrade prijava na javni poziv za ostvarivanje potpora udruga koje djeluju na području općine Hum na Sutli, dana 09. ožujka 2018. godine u uredu načelnika potpisani su Ugovori o sufinanciranju. U traženom roku dokumentaciju su uredno predale dvadeset i jedna udruga s područja općine Hum na Sutli.
Ugovorima je predviđeno sufinanciranje programi/projekti/manifestacije/građanske inicijative udruga građana koje djeluju na području općine Hum na Sutli. U proračuna Općine Hum na Sutli za 2018. godinu planiran je ukupni iznos od 445.000,00 kuna.

Financijska sredstva potporeostvariti će tijekom godine NOGOMETNI KLUB STRAŽA (170.000,00 kuna), ŠAHOVSKI KLUB STRAŽA (30.000,00 kuna), KUD RIKARD JORGOVANIĆ (103.000,00 kuna), UDRUGA VINOGRADARA I PODRUMARA HUMSKA KAPLJICA (10.000,00 kuna), HUMSKA UDRUGA MLADIH (30.000,00 kuna), LOVAČKA UDRUGA SRNDAĆ (15.000,00 kuna), UDRUGA UMIROVLJENIKA HUM NA SUTLI (10.000,00 kuna), DRUŠTVO NAŠA DJECA STRAŽA (8.000,00 kuna), TENISKI KLUB SV. PETAR PRIŠLIN (6.000,00 kuna), PIKADO KLUB SCORPION (5.000,00 kuna), ŠPORTSKO REKREACIONI CENTAR SV. VID KLENOVEC (3.000,00 kuna), ŠPORTSKO REKREATIVNA UDRUGA MRZLI ZDENEC (5.000,00 kuna), UDRUGA UMIROVLJENIKA JOSIPA DEBELJAK (3.000,00 kuna), GLAZBENA UDRUGA CRNI RIBAR (3.000,00 kuna), ŠPORTSKO KUBURAŠKO DRUŠTVO SV. PETAR BREZNO (14.000,00 kuna), KUBURAŠKO DRUŠTVO SV.VID KLENOVEC (8.000,00 kuna), ŠPORTSKO KUBURAŠKO DRUŠTVO SV. PAVAO PRIŠLIN (4.000,00 kuna), ŠPORTSKO-KULTURNA UDRUGA GUSTAV KRKLEC (6.000,00 kuna), ŠKD LAVA Orešje (3.000,00 kuna), OKLA VIDEŽ (6.000,00 kuna) i ŠKD DOLINA BIUŠEK Vrbišnica-Orešje (3.000,00 kuna).

Predstavnici udruga u kratkom su obraćanju zahvalili Općini na financijskim potporama,te naglasili dobru suradnju kojoj se i nadalje nadaju u narednom razdoblju.
Općinski načelnik Zvonko Jutriša pohvalio je dobar rad udruga , te istaknuo kako su naše udruge prepoznate kao ozbiljan stup civilnog društva. Zaželio im uspjeh u radu . Istaknuo je kako se potpore udrugama iz godine u godinu poboljšavaju sukladno proračunskim prihodima.
vrh stranice