LISTA REDA PRVENSTVA ZA DODJELU NAGRADA

07.03.2023.

pdfLISTA REDA PRVENSTVA ZA DODJELU NAGRADA

pdfJAVNI NATJEČAJ za dostavu prijedloga za dodjelu novčane nagrade  učenicima i studentima s područja općine Hum na Sutli  za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

doc prijavni obrazac - studenti

doc prijavni obrazac - učenici

Rok za podnošenje prijava na natječaj s propisanom dokumentacijom  je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja,  odnosno zaključno s danom 15. veljače 2023. godine na adresu isključivo preporučenom pošiljkom:

Općina Hum na Sutli

Jedinstveni upravni odjel

„prijedloga za dodjelu novčane nagrade  učenicima i studentima“

Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli

Razmatrati će se samo potpuni prijavni obrasci s kompletnom navedenom  dokumentacijom koji sadrže sve elemente propisane natječajem.

vrh stranice