Odluka - kontakt broj - samoizolacija

24.03.2020.

Na temelju članka 21. Zakona o sustavu civilne zaštite, („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18.), Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite ( „Narodne novine“ broj 126/19 i 17/20 ) i članka 47. Statuta Općine Hum na Sutli ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 11/13 i 7/18), Stožer civilne zaštite Općine Hum na Sutli  dana  24. ožujka 2020. godine, donio je

  

ODLUKU

u cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području općine Hum na Sutli

 

Sve osobe s područja općine Hum na Sutli kojima je nakon uzimanja uzorka isti pozitivan na COVID-19, a koje nemaju adekvatan smještaj za samoizolaciju u vlastitom domu trebaju kontaktirati na broj telefona 08009999 kako bi im se omogućio adekvatan smještaj u samoizolaciji, a sve u cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području općine Hum na Sutli. 

 

    NAČELNIK STOŽERA

                                                                                                          CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE HUM NA SUTLI

                                                                                                                           Marijan Čuček

 

img0001.jpg

 

vrh stranice