Odluka o odabiru: Izgradnja pješačke staze i oborinske odvodnje uz D229

08.11.2022.

pdf Odluka o odabiru

pdf Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave: Izgradnja pješačke staze i oborinske odvodnje uz D229

doc ponudbeni list

xlsx troškovnik

Ponude treba dostaviti najkasnije do 03. studenog 2022. godine do 15,00 sati na adresu Naručitelja: Općina Hum na Sutli, Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli.

Otvaranje ponuda održat će se dana 03. studenog 2022. godine u 15,00 sati na adresi Naručitelja: Općina Hum na Sutli, Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli.

Otvaranje ponuda nije javno

vrh stranice