Odluka o odabiru: Sanacija nestabilnog pokosa i rekonstrukcija dijela prometnice na lokaciji Strmec Humski

09.11.2022.

pdf Odluka o odabiru

pdf Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave: Sanacija nestabilnog pokosa i rekonstrukcija dijela prometnice na lokaciji Strmec Humski

doc ponudbeni list

xls troškovnik

Ponude treba dostaviti najkasnije do 08. studenog 2022. godine do 15,00 sati na adresu Naručitelja: Općina Hum na Sutli, Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli. Otvaranje ponuda održat će se dana 08. studenog 2022. godine u 15,00 sati na adresi Naručitelja: Općina Hum na Sutli, Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli. Otvaranje ponuda nije javno.

vrh stranice