Odluka o proračunu Općine Hum na Sutli za 2020. i projekcije za 2021. i 2022.

14.01.2020.

doc Odluka o proračunu Općine Hum na Sutli za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu http://www.humnasutli.hr/sluzbeni-aktidokumenti-1.aspx

docx Obrazloženje http://www.humnasutli.hr/sluzbeni-aktidokumenti-1.aspx

doc Odluka o izvršenju proračuna Općine Hum na Sutli za 2020. http://www.humnasutli.hr/sluzbeni-aktidokumenti-1.aspx

pptx Vodič za građane uz prijedlog proračuna za 2020. - 2022. 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o proračunu Općine Hum na Sutli za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu otvoren je od 13. do 27. studenog 2019. godine. Svoje prijedloge, komentare i primjedbe, na priloženom obrascu, možete dostaviti na e-mail: pisarnica@humnasutli.hr ili Općina Hum na Sutli, Jedinstveni upravni odjel, 49231 Hum na Sutli 175. 

 

docx Javni Poziv za savjetovanje 

doc obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke 

docx Obrazloženje prijedloga Proračuna 2020. - 2022.

rtf Prijedlog odluke o proračunu Općine Hum na Sutli za 2020. i projekcije za 2021. i 2022.

pptx Vodič za građane uz prijedlog proračuna za 2020. - 2022. 

vrh stranice