Program ruralnog razvoja 2014. - 2020.

22.10.2019.

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Naziv projekta: Rekonstrukcija postojećih nerazvrstanih cesta na području Općine Hum na Sutli NC Lupinjak(D207) – Klenovec Humski (Ž2095), k.č. 2864/1; k.o. Lupinjak NC Klenovec Humski
(Ž2095) – Taborsko (D206), k.č. 2864/3; k.o. Lupinjak, k.č. 1807/1; k.o. Hum na Sutli
 


PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.
Udio sufinanciranja: 85% EU, 15% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Naziv korisnika: Općina Hum na Sutli
Naziv projekta: Rekonstrukcija postojećih nerazvrstanih cesta na području Općine Hum na Sutli NC Lupinjak(D207) – Klenovec Humski (Ž2095), k.č. 2864/1; k.o. Lupinjak NC Klenovec Humski (Ž2095) – Taborsko (D206), k.č. 2864/3; k.o. Lupinjak, k.č. 1807/1; k.o. Hum na Sutli
Ukupna vrijednost projekta: 9.083.679,39 kn
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova: 7.506.800,00
Iznos potpore: 7.506.800,00 kn
EU Sufinanciranje projekta: 6.380.780,00 kn (85%)
Sufinanciranje projekta iz proračuna RH: 1.126,020,00 kn (15%)
Iznos vlastitih sredstava: 1.576.879,39 kn
Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca (7. siječnja 2019. – 7. siječnja 2021.)
UGOVOR: Ugovor o financiranju Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“, broj 773368/2018

Informacije o projektu:
Opći cilj projekta: Obnovljena ruralna područja Krapinsko-zagorske županije, odnosno Općine Hum na Sutli te stvoreni preduvjeti za pružanje temeljnih usluga kojima se povećava kvaliteta života lokalnog stanovništva, kao i preduvjeti za daljnja ulaganja u razvoj ruralne infrastrukture.
Specifični cilj projekta: Rekonstruirana nerazvrstana cesta Lupinjak – Taborsko na području Općine Hum na Sutli. Ulaganjem u rekonstrukciju nerazvrstane ceste u ukupnoj duljini od 5.502 metra, unaprijediti će se stanje ruralne infrastrukture i osigurati osnove za kvalitetan život lokalnog stanovništva.
Rezultati projekta: Projekt obuhvaća rekonstrukciju nerazvrstane ceste Lupinjak (D207) – Klenovec Humski (Ž2095) – Taborsko (D206), duljine 5.502 metra, kao i sanaciju odvodnje oborinskih voda uzduž navedene prometnice. Općina Hum na Sutli krenula je u realizaciju spomenutog projekta, budući da je suočena sa mnogim problemima koji utječu na kvalitetu života i razinu komunalnog standarda lokalnog stanovništva koji pristupa prometnici.
Projektom će se kroz aktivnosti rekonstrukcije, sanacije te stavljanja ulaganja u funkciju, omogućiti bolja povezanost stanovništva na području općine Hum na Sutli.


KORISNI LINKOVI:
1. APPRRR - https://www.apprrr.hr/
2. Program ruralnog razvoja - https://ruralnirazvoj.hr/

 

informacija o projektu:

https://www.zagorje.com/clanak/hum-na-sutli/napreduju-radovi-na-rekonstrukciji-ceste-lupinjak-klenovec-humski-taborsko (10.03.2020.)

https://www.zagorje.com/clanak/vijesti/radovi-na-cesti-lupinjak-klenovec-humski-taborsko-u-ozbiljnoj-su-fazi-realizacije (04.08.2019.)

https://www.zagorje.com/clanak/vijesti/kompletno-se-rekonstruira-cesta-lupinjak-klenovec-humski-taborsko (23.02.2019.)

http://www.radio-stubica.hr/nov.php?i=9209&PHPSESSID= (09.11.2018.)

https://www.zagorje-international.hr/index.php/2018/11/08/potpisan-ugovor-krece-rekonstrukcija-nerazvrstane-ceste-d207-lupinjak-klenovec-humski-taborsko-d206-hum-na-sutli/ (08.11.2018.)

http://www.humnasutli.hr/potpisan-ugovor-za-izvodjenje-radova-na-rekonstrukciji-nerazvrstane-ceste-d207-lupinjak-klenovec-humski-taborsko-d206-hum-na-sutli.aspx (31.10.2018.)

vrh stranice